Välkommen!

 

Medibas samlar, sållar och sätter ny kunskap i sitt sammanhang.

Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal genom: 

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

Redaktionssamarbete Sverige, Norge och Tyskland

Europe sweden germany norway.jpg
 

Visste du att Medibas texter också finns i Norge och Tyskland, med nationella anpassningar? Redaktionerna i de tre länderna har ett rapportsystem som meddelar när ändringar och nya texter görs. Vi använder rapporten för att snabbt kunna uppdatera innehållet i Medibas. Så när du som användare ger återkoppling på våra texter, kan det leda till en ändring som inte bara syns för våra kolleger och patienter i Sverige, utan också i Norge och Tyskland.

 

Lär dig Medibas på 4 minuter

Att använda Medibas är enkelt. I den här korta filmen får du smarta tips om hur du använder de viktigaste funktionerna, så att du snabbt får ut det mesta av kunskapsstödet.

Testa dina kunskaper om hudsjukdomar i Medibas-kvisset

Dermatitis herpetiformis

Vilka egenskaper hos en pigmentförändring ska väcka misstanke om malignt melanom och vad skiljer cellulit från erisypelas? Detta är exempel på frågor i Medibas senaste kviss om hudsjukdomar. Du får bara ett försök per fråga att svara rätt, så tänk efter noga! Klicka här för att komma till kvisset.

Medibas lanserar webbaserade ST-kurser

doctors.jpg

I syfte att effektivisera ST-läkarnas specialisttjänstgöring lanserar Medibas i höst en tjänst för webbaserad utbildning. Kurserna, som motsvarar Socialstyrelsens delmål, är digitala och kan göras när det bäst passar. Utbildningarna fokuserar främst på delmål inom juridik och organisation för hälso- och sjukvården. Kurserna produceras i samarbete med Bonnier Academy, som är specialiserade på webbaserat lärande. Är du ST-läkare, studierektor, handledare eller annat och vill ha mer information? Klicka här för att komma till medibas.se/st-kurser!

Från forskningsresultat till praktisk användning

Medibas är ett verktyg som "snabbar på processen från färdiga forskningsresultat till praktisk användning av nya metoder". Från Folkhälsomyndighetens senaste rapport: "När en metod, kanske efter många års forskning, bedöms som effektiv och lämplig, förväntar man sig kanske att den kommer att börja användas relativt omgående. Men så är sällan fallet. I detta läge befinner sig metoden snarast bara i början av en lång process mot rutinmässig användning. Att snabba på processen från färdiga forskningsresultat till praktisk användning av nya metoder är en angelägen uppgift som bör utföras i samverkan mellan forskarsamhället och praktiska verksamheter i kommuner, landsting och regioner, idéburna organisationer, företag och myndigheter."

Regionaliserat innehåll i Medibas

regional_content.png

För att du som användare ska kunna hitta allt du söker på ett och samma ställe har vi börjat lägga in regionala vårdöverenskommelser på relevanta platser i Medibas. För närvarande testar vi ett antal vanliga tillstånd (exempelvis hypertoni) för Stockholms läns landsting. Vi vill gärna veta om detta underlättar för dig och om vi ska lägga in fler diagnoser för fler landsting/regioner. Mejla din feedback till info@medibas.se.

Mycket skrollande?

Du har väl inte missat artikelmenyn till höger i varje professionstext, som tar dig direkt till den del av texten du är ute efter på två klick!
 
Artikelmeny_ny.png

 

Direktkommunicera med redaktionen om en specifik text

Det gör du genom att klicka på lilla pratbubblan uppe till höger om texten – då vet vi att din feedback berör just den sida du är inne på. All feedback är viktig för oss, så bomba oss gärna med ros, ris, frågor och synpunkter!

Vetenskap

 • Billigt läkemedel tycks rädda liv vid hjärnskador Vissa patienter verkar få en lägre risk att dö av sina traumatiska hjärnskador om de behandlas med tranexamsyra kort efter att skadan skett, enligt en ny stor studie. Publicerad: 2019-11-08
 • Jättestudie plussar för tiaziddiuretika En omfattade analys av data i nio utländska patientdatabaser pekar på att blodtrycksläkemedel av typen tiaziddiuretika kan vara den bästa startbehandlingen av högt blodtryck. Fyndet är intressant tycker den svenske experten Thomas Kahan. Publicerad: 2019-11-07
 • Lägre hudcancerrisk bland fetmaopererade En långtidsuppföljning av den svenska icke-randomiserade studien SOS pekar på att patienter med fetma som genomgick magsäcksoperation i lägre utsträckning insjuknade i elakartad hudcancer, jämfört med patienter i en kontrollgrupp som fick konventionell fetmabehandling på vårdcentraler. Publicerad: 2019-11-07
 • ”Vi läkare måste fråga om e-cigaretter” I USA kan e-cigaretter kopplas till lungsjukdom och dödsfall. Magnus Lundbäck, läkare på hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus, studerar påverkan på blodkärl och lungor. Publicerad: 2019-11-06
 • Lundametod får bredare användning Diagnosmetoden V/P Spect som har utvecklats vid Lunds universitet kommer nu att ingå i nya EU-riktlinjer för diagnostik av lungemboli och vissa andra lungsjukdomar. Publicerad: 2019-11-06

Visa alla

Vetenskap

 • Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist Kortisol är ett livsnödvändigt hormon som produceras i binjurebarken. Denna glukokortikoid samverkar med andra hormoner för att upprätthålla blodtrycket och har en rad effekter via receptorer som finns i nästan alla vävnader, vilket säkerställer bl a att hjärnan har tillgång till ­energi under stress.  Primär binjurebarkssvikt (Addisons sjukdom) innebär kraftigt nedsatt eller helt utslagen... Publicerad: 2019-11-11
 • Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär Egenreferat. En stor utmaning under de senaste decennierna har varit att på ett vederhäftigt sätt utreda och diagnostisera vuxna vid misstanke om ADHD eller autismspektrumsyndrom. Symtombilderna ska ha förelegat sedan barndomen för att diagnoserna ska kunna ställas, men fram till 1990-talet ställdes sällan dessa diagnoser på normalbegåvade barn, oavsett symtombild. Det ledde till att en stor... Publicerad: 2019-11-07
 • Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen Egenreferat. Det saknas internationell samstämmighet kring den prognostiska betydelsen av ett högt blodtryck vid maxarbete under ett arbetsprov. Detta kan delvis förklaras av det faktum att ett högt blodtryck vid maxarbete bland annat kan tyda på en perifer kärlstyvhet, hypertension eller helt enkelt en god arbetsförmåga – det senare eftersom blodtrycket under arbete stiger närmast linjärt, med... Publicerad: 2019-11-05
 • 4 frågor till Cecilia Björkelund

  Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral.

  Publicerad: 2019-11-04
 • Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården Vi vill presentera ett forskningsinitierat metodutvecklings- och implementeringsprojekt inom området psykisk ohälsa som ett exempel på hur den nya primärvården framgent kan bidra till att driva utveckling av den patientnära vården för individer med psykisk ohälsa [1]. Metodutvecklingsprojektet innefattar ett teambaserat och personcentrerat arbetssätt, som ger patienten delaktighet i vård och... Publicerad: 2019-11-01

Visa alla