Kronisk lymfatisk leukemi

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

I benens hålrum finns en svampaktig kärna som kallas benmärg. Det är här blodets stamceller bildas. De här stamcellerna kan utvecklas till blodets beståndsdelar: röda blodkroppar, som för syre ut i kroppen, vita blodkroppar eller lymfocyter, som bekämpar infektioner, och blodplättar som hjälper blodet att levra sig.

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, är en typ av cancer där benmärgen bildar för många lymfocyter. Ordet “kronisk” innebär att cancercellerna förökar sig långsamt och att sjukdomen framskrider långsamt. Vid KLL bildas onormala lymfocyter som inte kan bekämpa infektioner.

När antalet onormala celler ökar i blodet och benmärgen, bildas färre friska vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar. Det kan ge symtom som trötthet, återkommande infektioner, anemi och blåmärken.

Kronisk lymfatisk leukemi brukar inte ge några symtom i de tidigare stadierna. Behandling och prognos beror på sjukdomens stadium och omfattning. Bland behandlingarna finns “avvaktande under observation”, cellgifter, strålbehandling, kirurgi och behandling med monoklonala antikroppar. Transplantation av stamceller från benmärg är en annan typ av behandling som genomgår kliniska prövningar.

KLL är den näst vanligaste leukemisjukdomen hos vuxna och den uppstår ofta efter medelåldern. Sjukdomen är ovanlig hos barn. Din läkare kan ge dig bästa möjliga information om behandlingen av ditt tillstånd. Det är viktigt att du diskuterar med din läkare om vilken behandling som är bäst för dig.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.