Ultraljud under graviditet

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Under graviditeten härbärgerar och skyddar kvinnans livmoder det växande fostret i omkring nio månader. Fostrets utveckling kan övervakas genom undersökningar med ultraljud.

Vid en ultraljudsundersökning kan läkaren undersöka inre strukturer med hjälp av högfrekventa ljudvågor. En givare placeras mot huden på buken och förs försiktigt omkring, medan den sänder ofarliga ljudvågor in i kroppen. Ljudvågorna reflekteras, eller studsar tillbaka, från strukturer i buken, som fostret.

Ultraljudssignalerna tolkas av en dator och visas på en skärm. Genom bilderna kan läkaren undersöka fostret och bedöma utvecklingen.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.