Bypassoperation av hjärtat

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som varje gång den slår sina slag pumpar ut syresatt blod och näringsämnen till kroppens celler. Hjärtat behöver också dessa livsuppehållande ämnen för att fungera och det får blod via kranskärlen. Kranskärlen omger hjärtmuskeln.

Dessa kärl ger näring till hjärtat, men om de blir trängre eller blockeras på grund av fettavlagringar, eller plack, kan flödet av blod och näringsämnen till hjärtat minska eller upphöra.

Om det sker kommer cellerna i den delen av hjärtat att dö och lämna hjärtat utan tillräckliga mängder med blod eller näringsämnen för att fungera. Motion och rätt kost är väsentliga för att förebygga hjärtsjukdom. Men ibland är det nödvändigt att operera den skada som hjärtsjukdomen orsakat.

Bypassoperation av hjärtat, eller kranskärlsoperation, innebär att en ven tas från benet och fästs till aorta. Denna ven används sedan för att skapa en ny förbindelse med hjärtat, och därmed gå förbi det hinder som finns i artärens sjukdomsdrabbade del.

Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer, vilka bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.