Hjärtsvikt

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som pumpar ut syresatt blod och näringsämnen till kroppen via blodomloppet. I hjärtat finns fyra hålrum, förmak och kammare, som tar emot blod och sedan sänder det vidare till lungorna och kroppen.

Det finns flera tillstånd som kan sänka hjärtats förmåga att transportera runt blodet. En missbildning eller sjukdom i hjärtmuskel eller hjärtklaff kan göra att hjärtat inte kan upprätthålla en tillräcklig blodcirkulation. Kranskärlsjukdom, högt blodtryck och igentäppta artärer kan öka hjärtats arbetsbelastning.

Det här kan leda till ett förstorat hjärta med nedsatt funktion. Så småningom kan inte hjärtat pumpa ut det blod som kommer in i hjärtat. Det gör att ett tryck byggs upp i hjärtrummen och venerna vilket pressar ut vätska i kroppsvävnader. Denna serie händelser som innebär en gradvis försämring kallas kronisk hjärtsvikt.

När den kroniska hjärtsvikten fortskrider uppstår ofta svullnad, eller ödem, i ben och fötter. Det kan också samlas vätska i lungorna, vilket ger andfåddhet. Hjärtsvikten kan också påverka njurfunktionen och ge ytterligare ansamling av vätska i kroppen och mer arbetsbelastning för det sviktande hjärtat.

Kronisk hjärtsvikt är ett livslångt tillstånd som innebär att den förväntade livslängden minskar. När det gäller missbildning i en hjärtklaff kan ett kirurgiskt ingrepp vara nödvändigt.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.