Mekaniskt cirkulationsstöd till vänster kammare

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som varje gång den slår ett slag pumpar ut blod till lungorna och kroppen via blodkärlen. I hjärtat finns fyra rum som tar emot blod och sänder det vidare. De översta rummen kallas höger och vänster förmak och de större rummen längst ner kallas höger och vänster kammare.

Vänster kammare pumpar tre till sex liter blod till hela kroppen varje minut. Men ibland kan sjukdomar göra att vänsterkammaren inte pumpar tillräckligt med blod för att kroppen ska fungera normalt. I sådana fall kan en apparat, ett så kallat mekaniskt cirkulationsstöd till vänster kammare, fungera som ett hjälphjärta. Det mekaniska cirkulationsstödet är en pump som opereras in i kroppen, och som hjälper till att upprätthålla pumpförmågan hos ett hjärta som inte arbetar tillräckligt effektivt.

Många av de nya mekaniska cirkulationsstöden till vänster kammare opereras in direkt i vänster kammare och driver blodet genom en kateter som är förbunden med aorta. På så sätt minskar hjälphjärtat arbetet för det funktionsnedsatta hjärtat.

De mekaniska cirkulationsstöden är särskilt lämpliga för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Eftersom det behövs fler hjärtan än som är tillgängliga för donation kan mekaniska cirkulationsstöd bokstavligen rädda liv. Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.