Benskörhet, osteoporos

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Osteoporos, benskörhet uppkommer när kroppen inte bildar tillräckligt med ny benvävnad och/eller när benet släpper ifrån sig mer kalk än det tar upp. I normal, frisk benvävnad sker en återuppbyggnad där så kallade osteoklaster löser upp benvävnaden och osteoblaster fyller igen hålen med ny benvävnad.

Som en del av denna process använder kroppen kalcium och fosfat för att bilda en stark benvävnad under ungdomen. Om kalciumintaget inte är tillräckligt eller om inte kroppen tar upp tillräckligt med kalcium från kosten, kan produktionen av ben och benvävnad bli lidande. Benen blir mer porösa och känsliga för benbrott.

I själva verket krävs ofta mycket liten påfrestning för att personer med osteoporos ska drabbas av benbrott. Osteoporos utvecklas gradvis under åldrandet och är vanligast hos kvinnor.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.