Astma

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Astma eller reaktiv luftvägssjukdom är ett kroniskt tillstånd som leder till begränsad andning till följd av inflammation i luftrören, lungans viktigaste luftpassager. Astma drabbar cirka 10 procent av befolkningen. Svåra astmaanfall orsakar fortfarande dödsfall varje år, men de har blivit färre främst tack vare bättre behandling.

Hos personer med astma förekommer det tre förändringar i lungornas luftvägar: den första förändringen är inflammation eller svullnad, vilket gör att luftvägen blir inflammerad och bildar ett tjockt slem. Inflammationen leder sedan till att musklerna runt luftvägarna drar ihop sig och gör luftvägarna trängre. Denna förträngningsprocess kallas bronkospasm. Den tredje förändringen är ökad känslighet i luftvägarna, vilket gör astmapatienten överkänslig mot djurmjäll, pollen, kalluft och tobaksrök för att ge några exempel.

Astmapatienter behöver tillsammans med sin läkare ta fram en handlingsplan för medicinering för att därigenom kontrollera symtomen och få ner antalet anfall så långt det är möjligt.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.