KOL

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Vid normal andning färdas luften via näsan nedför luftstrupen och in i allt trängre luftvägar som kallas bronker. Bronkerna förgrenas till bronkioler och slutligen till små klasar av ömtåliga blåsor som kallas alveoler. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en grupp av sjukdomar som hindrar luftflödet och ger andningsproblem. Emfysem är en sjukdom där alveolerna och alveolargångarna bryts ner.

När lungorna förlorar sin elasticitet brister alveolerna och skapar stora luftfyllda utrymmen, vilket minskar ytan som kan ta upp syre och avge koldioxid. Bronkit är en inflammation i bronkernas slemhinnor. Kronisk bronkit är en ihållande inflammation i dessa luftvägar. Slem bildas hela tiden och med tiden svullnar slemhinnan i bronkerna allt mer. Det begränsar luftflödet vid andning.

KOL orsakas av tobaksrök, luftföroreningar i hemmet och på arbetet samt genetiska faktorer.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.