Lungsäcksinflammation

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Lungorna omges av ett vätskefyllt dubbelskiktat membran som kallas lungsäck eller pleura. Det gör att lungorna och bröstkorgen kan glida lätt mot varandra när vi andas.

En inflammation i membranet kallas lungsäcksinflammation, eller pleurit. När lungsäcken är inflammerad blir den grov och styv, vilket gör att de två lagren skaver mot varandra. Det skapar ett gnidningsljud som kan höras med ett stetoskop. Lungsäcksinflammation ger svår smärta vid varje andetag, nysning eller hostning.

Virusinfektioner är den vanligaste orsaken till lungsäcksinflammation, men den kan också orsakas av lunginflammation, tuberkulos, cancer, bröstskada och andra lungsjukdomar. Det är den underliggande sjukdomen som måste behandlas.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.