Så fungerar lungorna

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När vi andas strömmar luften via näsan nedför luftstrupen och in i allt trängre luftvägar som kallas bronker. Bronkerna grenas av till de ännu mindre bronkiolerna, och till sist till till de små, sköra druvliknande blåsor som kallas alveoler.

Vid inandning fylls alveolerna med luft. Här byts syre i blodet ut mot koldioxid. Blodcellerna i kapillärerna tar upp syre från alveolerna och koldioxid lämnas av. Under utandning förs koldioxiden ut från kroppen. Syrerikt blod förs sedan till hjärtat så att det kan pumpas ut i kroppen där det behövs.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.