Levertransplantation

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Levern ingår i kroppens matspjälkningssystem och sitter i den högra, övre delen av buken. Den utför livsuppehållande funktioner som att bearbeta näringsämnen, bilda proteiner, och lagra sockerarter eller glykogen. Den reglerar också kroppens hormonnivåer, blodsockernivåer, kolesterolnivåer och vätskebalans, filtrerar bort oönskade ämnen och hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

Om levercellerna är skadade på grund av alkoholmissbruk, hepatit eller medfödda missbildningar kan leverns funktion gradvis försämras. När levercellerna börjar dö ersätts de av ärrvävnad. Ärrvävnad hindrar blodcirkulationen genom levern som därmed förlorar sin förmåga att lagra näringsämnen och filtrera bort oönskade ämnen.

När funktionen blivit allvarligt nedsatt kan det bli nödvändigt med en levertransplantation. Vid en levertransplantation avlägsnas den sjukdomsdrabbade levern och ersätts med en frisk lever från en donator, vars blodgrupp är stämmer med mottagarens.

För att se hur den nya levern fungerar görs regelbundna blodkontroller. Precis som vid alla organtransplantationer behöver mottagaren en livslång behandling med läkemedel som dämpar immunförsvaret, för att hindra kroppen från att stöta bort den nya levern.

Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.