Magsår

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När vi äter förs födan ner genom matstrupen och in i magsäcken. Här bildas syra och enzymet pepsin, som underlättar matspjälkningen. Slemhinnan i magsäcken skyddas från magsyran av ett tunt lager slem. Ibland kan det uppstå obalans mellan mängderna av pepsin och magsyra. I sådana fall kan magsår uppstå.

Magsår skadar magsäckens slemhinna. Symtom kan vara buksmärta efter måltid, illamående, kräkning, viktnedgång och utmattning.

Vissa magsår orsakas av bakterien Helicobacter pylori, som kan förändra det slemlager som skyddar slemhinnan från magsyror. Cigarettrökning och vissa läkemedel kan bidra till uppkomsten av magsår.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.