Refluxsjukdom

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Mag-tarmkanalen består av munhålan, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen. Mag-tarmkanalen ingår i matspjälkningssystemet och svarar för transporten av födoämnen och vätska in och ut ur kroppen.

I övergången mellan matstrupen och magsäcken sitter en muskel, som kallas nedre esofagealsfinktern, som öppnas för att släppa igenom föda till magsäcken och sedan stängs för att hindra föda och magsyra från att rinna tillbaka i matstrupen.

Om trycket från magsäcken är för starkt eller om sfinktern inte fungerar som den ska, kan maginnehållet åka tillbaka in i matstrupen, vilket kallas gastroesofageal reflux. Symtomen kan vara halsbränna, bröstsmärta, host- eller kvävningsanfall i liggande läge, eller förvärrad astma under sömn.

Förändringar i kost och livsstil kan lindra en del av symtomen vid gastroesofageal reflux, men i vissa fall är medicinering eller operation nödvändig.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.