Impotens

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Impotens är en störning i det manliga fortplantningssystemet och innebär en oförmåga att få och behålla erektion.

En erektion är beroende av ökat blodflöde till penisen, vilket i sin tur utlöses av fysisk och psykisk stimulans. Vid lämplig stimulans strömmar blod in i penisens småartärer. När blodkärlen i penisen vidgas, blodflödet ökar och kärlkanalerna, kallade corpora cavernosa och corpora spongiosum, blir blodfyllda uppstår erektion.

Impotens kan orsakas av en störning vid vilket stadium som helst i detta händelseförlopp. Vissa sjukdomar kan orsaka impotens, däribland diabetes och muskeldystrofi. Psykologiska faktorer kan också orsaka impotens. Dessutom kan impotens orsakas av läkemedelsbiverkningar.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.