Nålbiopsi från prostata

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Vid en prostataundersökning kan läkaren välja att ta ett prov med nålbiopsi för att se om patienten har prostatacancer. Vid ingreppet tas vävnad från prostatakörteln och undersöks i ett mikroskop.

Under ingreppet förs ett biopsiinstrument in i analöppningen och en nål förs genom ändtarmsväggen in i prostatakörteln. Sedan tas ett litet vävnadsprov. Det här görs flera gånger för att få ett rättvisande prov. Sedan tas biopsiinstrumentet ut. Resultatet av testet analyseras för att avgöra om det finns cancer.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.