Frakturer 1

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Skelettet, som är uppbyggt av 206 ben, bär upp kroppsvikten, gör rörelse möjlig, och skyddar kroppens inre organ. Ibland utsätts ett ben för alltför stort tryck vilket leder till en så kallad fraktur, eller ett benbrott. Benbrott orsakas ofta av fall, av slag, eller att benet vrids eller böjs. Om benet bara är delvis brutet eller har sprickor sägs det vara en ofullständig fraktur.

En hårfin fraktur är en ofullständig fraktur, som en spricka som inte nått hela vägen ner genom benet. Den uppstår oftast av en ganska liten skada. En vidjefraktur är en ofullständig fraktur som kan liknas vid när en grön kvist bryts. Då bryts bara ena sidan av benet, vilket får benet att böja sig. Både hårfina frakturer och vidjefrakturer behandlas oftast genom att benet hålls orörligt med hjälp av ett gipsförband för att det ska läka.

När benet gått av i två eller flera delar anses det vara en fullständig fraktur. En enkel fraktur är en fullständig fraktur där benet brutits i två delar. Detta brott kan vara tvärgående, det vill säga rakt över benet, Snett det vill säga vinklat Eller spiralformat, det vill säga brott vid en vridvinkel.

En splitterfraktur är en fullständig fraktur där benet krossats eller brutits av i flera delar. Den här typen av fraktur uppstår oftast vid en allvarlig skada. Både enkla frakturer och splitterfrakturer behandlas oftast genom att benet hålls orörligt med gipsförband eller ibland med stift, skruvar och plattor.

Alla frakturer ska betraktas som allvarliga. Om du tror att du har brutit ett ben ska du omedelbart söka läkarhjälp.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.