Frakturer 2

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Skelettet består av 206 ben och bär upp kroppsvikten, gör det möjligt att röra sig och skyddar kroppens inre organ. Ibland utsätts ett ben för alltför stort tryck vilket leder till en så kallad fraktur, eller ett benbrott.

Frakturer brukar delas in i öppna eller slutna frakturer. Vid en öppen fraktur är har en del av det brutna benet trängt genom huden. Det kan vara farligt eftersom benet är blottlagt, vilket ökar risken för infektion.

En sluten fraktur är en fraktur där benet är brutet, men inte tränger genom huden. En kompressionsfraktur är en sluten fraktur som uppstår när två eller flera ben pressas mot varandra. Det sker oftast i kotorna och kan orsakas av fall från stående eller sittande eller på grund av svår benskörhet.

En avslitningsfraktur är en sluten fraktur där en del av benet har brutits av genom en plötslig kraftfull muskelsammandragning. Den här typen av fraktur är vanlig hos unga idrottare och kan uppstå när musklerna inte är ordentligt uppmjukade före ett träningspass. Denna sorts fraktur kan också uppstå av en skada.

En inkilad fraktur liknar en kompressionsfraktur, men den förekommer inom samma ben. Det är en sluten fraktur som uppstår när tryck utövas på båda ändarna av benet och får det att splittras i två delar som kilar in i varandra. Den här typen av fraktur är vanlig vid bilolyckor.

Alla frakturer måste tas på allvar. Om du tror att du har brutit ett ben ska du omedelbart söka läkarhjälp.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.