Skador i främre korsbandet

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Det främre korsbandet sitter mitt inne i knäleden tillsammans med det bakre korsbandet. Korsbanden virar sig tätt kring benen femur och tibia och löper i kors i knäleden, vilket hindrar leden från att röra sig alltför långt framåt eller bakåt.

Skador på främre korsbandet uppkommer vanligen i samband med idrott. Men ett avslitet, uttöjt eller skadat främre korsband kan också orsakas av upprepad fysisk påfrestning, till exempel överdriven svängning eller vridning av knäet. Skador på det främre ledbandet orsakar vanligen svullnad, stelhet och smärta. Ofta hörs ett märkbart “knäppande" ljud i själva skadeögonblicket.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.