Migrän

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Migrän är en svår vaskulär huvudvärk som ofta känns värst i sidorna av huvudet, men som även kan förekomma på bara ena sidan av huvudet. Huvudets blodkärl försörjer hårbotten och hjärnan med blod.

Migränhuvudvärk uppstår när dessa blodkärl expanderar och sedan snabbt drar ihop sig. Det gör att smärtfibrerna i blodkärlens väggar irriteras, och att de nerver som omger blodkärlen skickar smärtsignaler till hjärnan. Orsaken till migrän är oklar, men enligt forskning spelar förändringar av blodflödet och vissa biokemiska förändringar en roll.

Migrän är en vanlig form av kronisk huvudvärk. Klassisk migrän föregås av en aura, som är en samling varningssymtom som tyder på förestående migränhuvudvärk. Vanlig migrän föregås inte av någon aura. Migrän är vanligast hos kvinnor, vilket kan ha att göra med hormonförändringarna i kvinnas menstruationscykel.

Man bör kontakta sjukvården om migränsymtomen är svåra, ihållande, återkommande och åtföljs av andra symtom. Antalet anfall kan minskas genom läkemedel och att undvika de faktorer som kan utlösa migrän.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.