Stroke

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Precis som alla kroppens organ behöver hjärnan syre och näringsämnen för att fungera ordentligt. Dessa livsuppehållande ämnen transporteras till hjärnan via blodomloppet.

Stroke inträffar när det uppstår blodförlust i någon del av hjärnan, vilket leder till vävnadsdöd och förlust av hjärnfunktion. Stroke kan orsakas av ett brustet blodkärl, till exempel ett aneurysm, eller av en emboli, som är en liten vandrande blodpropp som sätter sig i en av hjärnans artärer och täpper till blodflödet.

Beroende på vilket område i hjärnan som drabbas kan stroke orsaka nedsatt talförmåga, förlamning, medvetslöshet eller till och med död.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.