Rör i trumhinnan

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När ljudvågor når örat tas de emot av det trattformade ytterörat och leds in i mellanörat. När ljud kommer till mellanörat stöter ljudvågorna mot det tympaniska membranet, eller trumhinnan. Vibrationerna förs sedan genom mellanörat och det vätskefyllda innerörat där de omvandlas till signaler som skickas till hjärnan.

Ibland kan mellanörat bli tilltäppt och infekterat. Barn är särskilt känsliga, eftersom de har kortare och trängre örontrumpeter, de rör som dränerar mellanörat. När det byggs upp ett tryck i örat, samtidigt som det ansamlas vätska, kan barnet få ont och börja höra sämre. Om infektionerna blir långvariga eller återkommer flera gånger kan man göra en tympanostomi, ventilation av mellanörat.

Vid det här ingreppet görs ett litet snitt i trumhinnan, och vätskan töms ut. Sedan sätts ett litet rör in i snittet för att låta örat dräneras under några månader. Så småningom börjar snittet läkas och röret faller ur naturligt när hålet i trumhinnan läker ihop. Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.