Tandköttsinflammation

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Ett friskt tandkött är nödvändigt för tandhälsan. I munnen är varje tand omgiven av tandkött, eller gingiva, tandens rotyta, bindväv och ben. Munbakterier kan binda till tandytan där de producerar ett klibbigt ämne som fångar upp matrester och bildar plack.

Tandköttsinflammation eller gingivit uppstår när plack ansamlas på tand och tandkött och orsakar svullnad, rodnad, blödning och infektion. Riskfaktorer för utveckling av tandköttsinflammation är skada eller trauma, särskilt genom överdriven användning av tandborste och tandtråd, samt vissa medicinska tillstånd.

Tandköttsinflammation är första tecknet på tandlossning. Denna sjukdom kan förstöra tänder, rötter och nerver och leda till tandlossning om den inte behandlas.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.