Datortomografi

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Datortomografi gör det möjligt att upptäcka skador i både ben och mjukvävnad. Vid undersökningen skapas tredimensionella bilder med hjälp av röntgenteknik.

Bilderna tas genom att högenergetisk elektromagnetisk strålning sänds genom patientens kropp. Strålen kastar en skugga på röntgendetektorn. En bild av de inre strukturerna skapas, genom skuggorna från vävnader av olika täthet.

Mjukare vävnader släpper igenom mera röntgenstrålning, medan hårdare vävnad, som ben, inte släpper igenom lika mycket ljus. Medan vanliga röntgenundersökningar bara ger tvådimensionella bilder, kan datortomografi skapa tredimensionella bilder, genom att rotera den vanliga röntgenstrålen i en spiral runt patientens kropp.

Denna serie rotationer runt kroppen ger en serie bilder av kroppen i genomskärning. Bilderna samlas in och tolkas av en dator till en tredimensionell bild av det undersökta området.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.