HBTQ i vården

Kort introduktion

 • HBTQ är ett samlingsbegrepp för för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner:
  • Att slå ihop homo- bi-, trans- och queera personer och använda begreppet HBTQ för att representera en väldigt bred grupp människor kan på många sätt vara missvisande:
   • Gruppen är mycket diversifierad och att inte följa vissa normer vad gäller sexualitet och könsidentitet innebär inte automatiskt att man önskar tillhöra en grupp eller att man har gemensamma drag
 • Under de senaste decennierna har HBTQ-personer fått allt mer jämlika villkor (gentemot heterosexuella) genom bland annat rätten till registrerat partnerskap (1995), samkönad adoption (2003), rätt till assisterad befruktning för lesbiska par (2005) och samkönat äktenskap (2009):
  • Sexuellt umgänge mellan två personer av samma kön var tidigare illegalt. Det legaliserades 1944, men det definierades som en psykisk sjukdom fram till 1979
  • I vissa länder är homosexualitet fortfarande straffbart
  • Individer inom vissa subkulturer i Sverige, som till exempel vissa religioner, kan fortfarande drabbas av att andra medlemmar i subkulturen ser HBTQ-personer som sjuka eller avvikande
 • HBTQ-relaterad problematik har inte bara att göra med sexuell preferens. Det handlar också till stor del om av att frigöra sig från rådande normer som tvingar en att leva på ett sätt man inte vill. 

Identifierade problemområden

HBTQ-perspektiv inom vården

Begrepp

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.