Inläggning av perifer venkateter

New England Journal of Medicine presenterar en videofilm om inläggning av perifer venkateter.

Filmen går igenom:

  • Indikationer
  • Anatomi/placering
  • Förberedelser/material
  • Genomförande 
  • Komplikationer

Länk till filmen

Inläggning av perifer venkateter, översikt (Vårdhandboken)


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.