Lumbalpunktion

New England Journal of Medicine presenterar en videofilm om lumbalpunktion.

Filmen går igenom:

  • Indikationer/kontraindikationer
  • Anatomi/placering
  • Förberedelser/material
  • Genomförande 

Länk till filmen


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.