Artrosskola (för patienter)

Film från Skånes universitetssjukhus där artrosskola beskrivs:

Att leva med leda leder (4:03)


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.