Fingerskador, akuta

Basfakta

Definition

  • Akuta fingerskador omfattar skador på senor, ledband, skelett och luxationer.1-2
  • Ofullständig diagnostik och behandling kan ge upphov långvariga symtom med risk för felställningar och nedsatt funktion.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.