Svåra och medelsvåra brännskador

  • Definition:Skada som uppkommer på grund av exponering för varma, kemiska, elektriska eller radioaktiva källor.
  • Förekomst:Cirka 1 000 personer vårdas på sjukhus för brännskada varje år i Sverige.
  • Symtom:Klargör orsak, varaktighet för exponering, intensitet/temperatur och rökexponering.
  • Kliniska fynd:Skadans utseende beror på dess djup. Huden kan vara röd och smärtande.
  • Diagnostik:Initial bedömning enligt ATLS. Bedöm brännskadans lokalisation, utbredning och djup, samt om risk finns för skada i luftvägarna. Eventuellt överföring till Brännskadecentrum som år 2020 finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping.
  • Behandling:Multidisciplinär behandling. I akutfasen säkras luftvägar och brännskadat område kyls ner med rumstempererat rinnande vatten. Intravenös vätsketillförsel ges. Smärtlindrande behandling och såromläggning. Efterhand kirurgi med excision och eventuellt hudtransplantation.

Basfakta

Definition

  • Skada som uppkommer på grund av exponering för varma, kemiska, elektriska eller radioaktiva källor.
  • Definieras utifrån storlek (9%-regeln), djup, typ av exponering och om det föreligger inhalationsskada.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.