Hyperkalemi

Basfakta

Definition

  • Plasmakalium över 5,0 mmol/l.
  • Förhöjt kalium är ett ganska vanligt, potentiellt livshotande problem som oftast förekommer hos patienter med kronisk njursvikt eller andra tillstånd som minskar njurarnas utsöndring av kalium.1-3
  • Hos dessa patienter utlöses akut hyperkalemi av stressituationer som annan sjukdom, dehydrering eller läkemedel som påverkar kaliumhomeostasen.4
  • Hyperkalemi är ofta associerad med metabol acidos, som medför frisättning av intracellulärt kalium till det extracellulära rummet.5

Diagnos

Behandling

Observationer

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.