Hyperkalemi

  • Definition:P/S-Kalium >5,0 mmol/L.
  • Förekomst:Förhållandevis ovanligt i primärvården men är vanligare på sjukhus, där prevalensen anges till 1–10 %.
  • Symtom:De mest framträdande symtomen är muskelsvaghet och undantagsvis slapp paralys.
  • Kliniska fynd:Muskelsvaghet med bortfall av senreflexer.
  • Diagnostik:Bedömning av eletrolyter, njurfunktion, syrabasbalans och EKG.
  • Behandling:Behandlingen beror på orsaken och på nivån på P/S-Kalium, men har generellt som mål att föra in kalium intrcellulärt (akut) och öka utsöndringen av kalium genom njurarna (lite senare).

Basfakta

Definition

  • P/S-Kalium >5,0 mmol/L bland vuxna.1
  • Allvarliga symtom uppträder vanligen vid P/S-Kalium >6,5 mmol/L.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.