Hypokalemi

 • Definition:P/S-kalium <3,5 mmol/L.
 • Förekomst:Vanligt tillstånd.
 • Symtom:Okarakteristiska symtom såsom trötthet/håglöshet, muskelsmärtor och muskelsvaghet i benen.
 • Kliniska fynd:Ofta inga kliniska fynd, eventuell hjärtarytmier och EKG-förändringar.
 • Diagnostik:Blodprov för bedömning av elektrolyter och kreatinin, eventuellt syrabasbalans med blodgas, EKG.
 • Behandling:Behandling av det underliggande tillståndet, eventuellt kaliumtillskott.

Basfakta

Definition

 • P/S-kalium <3,5 mmol/L.1
 • Indelning:
  • Lätt hypokalemi: 3,0–3,5 mmol/L
  • Måttlig hypokalemi: 2,5–2,9 mmol/L
  • Svår hypokalemi: <2,5 mmol/L

Diagnos

Behandling

Observationer

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.