Addisonkris, akut binjurebarkssvikt

  • Definition:Livshotande tillstånd som på grund av för lite eller plötslig sänkning av binjurebarkshormoner, vanligtvis utlöst av en annan sjukdom eller stress.
  • Förekomst:Kan uppkomma hos personer med binjurebarkssvikt.
  • Symtom:Manifesterar sig som utveckling av chock, symtomen kan vara svaghet, yrsel, trötthet, feber, anorexi, illamående, förvirring, koma.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara hypotension, dehydrering, svag puls, feber, motorisk oro, förvirring.
  • Diagnostik:Bör diagnostiseras på sjukhus. Mätning av kortisol, elektrolyter och blodsocker.
  • Behandling:Behandling med infusion av hydrokortison, vätska, elektrolyter och glukos.

Basfakta

Definition

  • Se även Addisons sjukdom.
  • Livshotande tillstånd på grund av för liten mängd eller plötsligt minskad mängd binjurebarkshormoner.
  • Utlöses oftast av sjukdom eller stress.
  • Begreppet används både om primär och sekundär binjurebarkssvikt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.