Hyperglykemi, akutbehandling

Hyperglykemi hos patient utan tidigare känd diabetes mellitus

 • Definition av diabetes mellitus:1
  • Faste-P-glukos ≥7,0 mmol/L (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras för diagnos) eller
  • Tvåtimmars-P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/L (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) eller
  • Slumpmässigt P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/L vid samtidiga hyperglykemisymtom eller
  • HbA1c ≥48 mmol/mol (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) eller
  • HbA1c ≥48 mmol/mol med samtidigt faste-P-glukos ≥7,0 mmol/l eller tvåtimmars-P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/l
 • Sjukdomsbild:
  • De flesta med nyupptäckt diabetes typ 2 är asymtomatiska
  • Högt plasmaglukos (>10 mmol/L) ger typiska symtom som sjukdomskänsla, trötthet, törst, polyuri, viktminskning och eventuellt klåda/svampinfektion i underlivet eller balanit
 • Kliniskt:
 • Utredning:
  • Vid asymtomatisk hyperglykemi, se texten Typ 2-diabetes
  • Vid symtomatisk hyperglykemi tas P-glukos, HbA1c, blodstatus, S-Na, S-K, S-krea, CRP och urinstickan B-ketoner och eventuellt blodgas (venöst eller arteriellt)
  • U-ketoner:
   • U-ketoner (urinsticka) kan vara falskt negativ eftersom det endast mäter aceton och acetoacetat, inte betahydroxismörsyra som är den primära ketonen vid diabetesketoacidos2
  • B-ketoner:
   • Betahydroxismörsyra utgör ungefär 75 % av ketonerna vid ketoacidos3, och är om tillgängligt det prov som föredras för att monitorera tillståndet:4
    • Det finns i dag snabbtest för patientnära testning av betahydroxismörsyra5
 • Handläggning:
  • Patient med nyupptäckt misstänkt diabetes typ 2 som är opåverkad och har B-ketoner ≤1 mmol/L och P-Glukos ≤20–25 mmol/L kan handläggas i öppenvård:
   • Rekommendera minskat intag av snabba kolhydrater och ökat vätskeintag 2–3 L/dygn
   • Snabb kontakt med vårdcentral och eventuellt diabetesdagvård, se fortsatt handläggning i texten Diabetes typ 2
  • Gravid kvinna sköts av diabetolog eller endokrinolog
  • Inläggning:
   • Patient med misstänkt nydebuterad diabetes typ 1 läggs in
   • P-Glukos >20–25 mmol/L, intorkning, njurpåverkan, kaliumrubbning, ketonemi, infektion stöder inläggning
   • Se nedan Hyperglykemi med svår ketoacidos

Hyperglykemi med svår ketoacidos

Hyperglykemisk, hyperosmolär diabeteskoma utan ketoacidos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.