Hypoglykemi, akutbehandling

Hypoglykemi vid typ 1- och typ 2-diabetes

 • Förekomst:
  • Är vanligen en komplikation till insulinbehandling, men kan också förekomma vid behandling med repaglinid/nateglinid/sulfonylurea
  • Frekvensen varierar betydligt mellan olika patienter
  • Allvarliga känningar och insulinchock (hypoglykemi med medvetslöshet och behov av hjälp från andra) är sällsynt förekommande hos de flesta patienter
 • Symtom och tecken:
  • Symtomen varierar med patientens ålder, sjukdomsdurationen, graden av blodsockerkontroll och hur snabbt blodsockret faller. Initiala symtom (känningar) är oro, svettning, snabb puls, hjärtklappning, humörsvängningar och hungerkänslor
  • Välreglerade personer med diabetes får oftast känningar när blodsockernivån faller under 2–3 mmol/l, medan de som är dåligt reglerade kan få symtom vid en högre blodsockernivå
  • Om blodsockret faller under 2 mmol/l uppträder cerebrala symtom som nedsatt medvetandegrad, medvetslöshet, kramper och förlamningar (insulinchock)

Behandling1


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.