Bensodiazepinförgiftning

Sammanfattning

Förgiftning med bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel är vanligt förekommande och har i regel ett benignt förlopp. Långvarig medvetslöshet, svårigheter att hålla fri luftväg och sänkt blodtryck förekommer dock, särskilt hos äldre efter stor överdos.

Antidotbehandling med flumazenil kan vara indicerad i vissa fall.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.