Förgiftning med betablockerare

Sammanfattning

Risk för cirkulationspåverkan med bradyarytmi, lågt blodtryck och hjärtsvikt. Torsade de pointes typiskt för sotalol. CNS-depression, kramper och central andningsdepression förekommer framförallt hos substanser med hög fettlöslighet som propranolol.

Atropin ges före ventrikelsköljning. Intensivvårdsövervakning och symtomatisk behandling samt betareceptorstimulerare (antidot) på vid indikation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.