Blyförgiftning

Sammanfattning

Förgiftningssymtom uppkommer vanligen först efter långvarig blyexponering. Vid förtäring av lösliga blysalter, organiskt bly eller efter inhalation kan dock symtom ses inom första dygnet.

Antidotbehandling med kelatbildare DMSA och/eller natriumkalciumedetat som komplexbinder bly och ökar dess elimination.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.