Fluorförgiftning

Sammanfattning

Höga doser av den kemiska substansen natriumfluorid kan ge allvarliga symtom men de mängder som kan bli aktuella även efter stort intag av fluortabletter avsedda för tandvård är ofarliga.

Läs fortsättningen av texten på www.giftinformation.se, för läkare. Eller ring Giftinformationscentralen på 08–736 03 84.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.