Järnförgiftning

Sammanfattning

Fritt järn är toxiskt för många cellsystem. Vid överdosering skadas slemhinnan i GI-kanalen och tarmmukosans förmåga att reglera järnupptaget sätts ur spel. När blodets totala järnbindande förmåga överskrids, ansamlas fritt järn i blodet och passerar sedan in i cellerna. En uttalad allmänpåverkan kan debutera snabbt i de allvarliga fallen.

Buksmärtor, kräkningar och diarré dominerar symtombilden i tidigt skede. Vid stora intag finns risk för stora vätskeförluster, chock, metabolisk acidos, njursvikt och leversvikt. Serumjärn ger vägledning för behandlingen, men kan i sent skede, när järn redan passerat till cellerna, vara normalt. Förekomst av metabolisk acidos indikerar kvarstående toxisk effekt. Deferoxamin kan ges som antidot.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.