Paracetamolförgiftning

Sammanfattning

Paracetamol i sig är inte toxiskt, men vid överdos genereras en toxisk metabolit som ger levernekros. Initiala symtom saknas oftast. Leverpåverkan debuterar efter 1–1,5 dygn med stigande transaminaser. Därefter stigande PK och bilirubin. Maximal leverpåverkan ses i regel efter 3–4 dagar. Risk för fulminant leversvikt med koagulationsrubbningar, encefalopati och cirkulationssvikt.

Antidot finns. Acetylcystein insatt inom 8–10 timmar ger så gott som fullständigt skydd mot leverskada. Vid överdos av depotpreparat (tablett med modifierad frisättning 665 mg) behöver dock underhållsdosen av acetylcystein dubbleras.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.