Scrombroidförgiftning

Sammanfattning

Uppkommer huvudsakligen efter förtäring av dåligt hanterad fisk tillhörande familjen Scombridae (tonfisk, makrill). Dessa fiskar innehåller hög halt histidin som kan omvandlas till histamin.

Symtomen kommer vanligen inom några minuter och alltid inom 3 timmar. Hudrodnad, huvudvärk och hjärtklappning är typiskt. Bronkospasm kan förekomma. Behandlas med antihistaminer samt ev bronkodilatantia och adrenalin. Cimetidin kan prövas.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.