Syntetiska cannabinoider (spice), förgiftning

  • Definition:Syntetiska cannabinoider binder sig till cannabisreceptorer i hjärnan och utövar en agonistisk effekt på dessa. Drogerna säljs lagligt i ett antal länder och på internet, då den aktiva substansen är i ständig förändring för att undkomma lagstiftningen mot narkotika.
  • Förekomst: 2–3 % av ungdomar i 15–17 årsåldern svarade i en undersökning 2015 att de någon gång använt en nätdrog. Syntetiska cannabinoider eller liknande rökmixar var den vanligaste preparatgruppen.
  • Symtom:Effekten är som vid ett starkt cannabisrus. Användare kan bli ”höga” och få ökad energi, eller bli trötta och svimfärdiga.
  • Kliniska fynd:CNS-påverkan, takykardi, måttlig hypertoni, illamående och kräkningar är vanliga förgiftningssymtom. Elektrolytrubbningar, generella kramper, medvetslöshet, stroke, hjärtinfarkt och njursvikt kan förekomma.
  • Diagnostik:Diagnostiskt EKG och S-elektrolyter, B-glukos och syra–basstatus tas initialt.
  • Behandling:Förgiftningar behandlas symtomatiskt. Som regel är observation och eventuell vätskebehandling tillräckligt, men skadeeffekter och dödsfall i samband med bruk av syntetiska cannabinoider förekommer.

Basfakta

Definition

  • Syntetiska cannabinoider är en grupp ämnen som efterliknar effekten av den psykoaktiva substansen tetrahydrocannabinol (THC) i cannabis.
  • De utgör en stor grupp av kemiska föreningar som består av flera hundra ämnen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.