Förgiftning med tricykliska antidepressiva (TCA)

Sammanfattning

Membranstabiliserande och antikolinerg effekt. Huvudrisker vid överdosering är kardiovaskulär och centralnervös påverkan med myokarddepression, arytmier och vasodilatation samt medvetandepåverkan och generella kramper.

Mycket god korrelation mellan EKG-bild (QRS-duration) och förgiftningens svårighetsgrad. Natriumbikarbonat ges intravenöst vid breddökade QRS-komplex, i övrigt symtomatisk behandling.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.