Anafylaxi

Basfakta

Definition

  • Anafylaxi är en akut, generaliserad och potentiellt livshotande överkänslighetsreaktion efter exponering för vissa externa ämnen:1-2
    • Kännetecknas av andningsbesvär och cirkulationssvikt som kan leda till chock (anafylaktisk chock)
    • Anafylaxi kan delas in i allergisk eller icke allergisk anafylaxi, beroende på om immunsystemet är involverat eller inte
  • Tidig diagnos och behandling är avgörande för resultatet. Dröjsmål kan medföra dödsfall på grund av luftvägsobstruktion eller vaskulär kollaps.3-4
  • Tillståndet är underdiagnostiserat och underrapporterat.3-5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.