Chock

Basfakta

Definition

  • Patofysiologiskt tillstånd som karaktäriseras av att blodcirkulationen inte är tillräcklig för att möta kroppens metaboliska behov.
  • Kliniskt visar sig tillståndet genom symtom på nedsatt vävnadsperfusion – kall och fuktig hud, nedsatt medvetande och starkt nedsatt eller upphävd diures.
  • Blodtrycksgränsen för chock anges ofta till ett systoliskt blodtryck på under 90 mmHg eller ett fall i systoliskt tryck på 40 mmHg.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Skriftlig patientinformation

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.