Metabol acidos

Basfakta

Definition

  • Primära metabola syra-basbalansrubbningar som beror på förändring i koncentrationen av vätejoner.1-2
  • Med metabol acidos menas ett fall i pH (från normalt pH 7,4) på grund av ökad mängd metabola syror i kroppen, det vill säga alla acidotiska tillstånd som inte har sin grund i respiratorisk CO2-retention:
    • Sekundärt sker ett fall i bikarbonatkoncentrationen
  • Metabol acidos kan vara en ren syra-basbalansrubbning eller en del av en blandad syra-basbalansrubbning med ökning eller minskning av koldioxidhalten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.