Hypovolemisk chock

 • Definition:Chock, otillräcklig perfusion av vitala organ på grund av för liten blodvolym.
 • Förekomst:Förekommer typiskt efter blödningar eller uttalad dehydrering efter brännskador, peritonit, diarré, kräkningar och uttorkning av andra orsaker. 
 • Symtom:Medtagen patient. Klibbig/blek hud, eventuellt sänkt medvetandegrad.
 • Kliniska fynd:Blodtryck <90 mmHg, takykardi, efterhand oliguri.
 • Diagnostik:Klinisk diagnos, kompletteras med njurfunktionsmätning, elektrolyter och arteriell blodgas.
 • Behandling:Intensivvårdsbehandling. Intravenös vätska, eventuellt blodtransfusioner.

Basfakta

Definition

 • Chock innebär att artärtrycket är så lågt att vitala organ inte perfunderas tillfredsställande, och definieras ofta som ett systoliskt blodtryck under 90 mmHg under minst 30 minuter.1
 • Hypovolemisk chock uppstår när blodvolymen i cirkulationssystemet är för liten.
 • Två huvudformer:
  • Hypovolemisk chock på grund av blödning (inre och/eller yttre):
   • Kallas hemorragisk chock
  • Hypovolemisk chock utan blödning

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.