Traumatiska och kirurgiska sår

Klassificering

Kirurgiska incisioner

  • Kirurgiska incisioner orsakar minimal vävnadsskada.
  • De görs med precision i en aseptisk miljö med antiseptiska tekniker som minskar risken för infektion, med de bästa instrumenten och med kontroll över blödning.
  • Vid penetrerande trauman kan skadan på hud och bindväv vara minimal även om djupare skador på blodkärl, nerver och inre organ föreligger.

Behandling

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.