Skallskador

Basfakta

Definition

 • Bedömning av allvarlighetsgrad för huvudskada enligt Head Injury Severity Scale (HISS) 1:
  • Minimal huvudskada:
  • Lätt huvudskada:
   • GCS-score14 eller 15
   • Kortvarig (< 5 min) medvetslöshet eller amnesi/försämrat minne eller nedsatt reaktionsförmåga
  • Måttlig huvudskada:
   • GCS-score 9–13
   • eller medvetslöshet > 5 min eller fokalneurologiska symtom
  • Allvarlig huvudskada:
   • GCS-score 3–8

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.